برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

رشته تحصيلی : مهندسی ماشينهاي كشاورزي       سال ورود : 88    ترم : دوم   بهمن ماه 88

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

انقلاب اسلامی

چهارشنبه

برنامه نویسی کامپیوتر

 

مبانی برق در کشاورزی  ( علیدادی )

پنجشنبه

آمارو طرح آزمایشات ( شعبانی فر)

دینامیک (مریخ )

  مقاومت مصالح (1) ( مریخ )

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

                                                             كارشناسي

 

               رشته تحصيلی :   پرورش طيور   سال ورود :88   ترم : دوم    بهمن ماه88  

           

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

19 ـ 18

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

اصلاح نژاد (میرزایی )

پرورش مرغ مادر و جوجه کشی ( میرزایی )

 

انقلاب اسلامی

 

چهارشنبه

 

کاربرد رایانه در پرورش طیور

مدیریت اقتصادی پرورش طیور ( قليزاده )

کنترل کیفی خوراک طیور (سماواتی )

پنجشنبه

تشریح و فیزیولوژی (خانم عبدالهی )

آمارو احتمالات ( شعبانی )

 

 

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

كارشناسي

 

رشته تحصيلی : توليدات دامي      سال ورود : 88  ترم : دوم     بهمن ماه 88

            

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

انقلاب اسلامی

چهارشنبه

تغذیه دام و طیور ( فتاح )

اصلاح نژاد ( همدانی )

پنجشنبه

آمار و طرح آزمایشات ( شعبانی )

فیزیولوژی (خانم عبدالهی )

اکولوژی ( خانم فرح زادی )

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

كارشناسي