به سایت آموزشکده کشاورزی خوش آمدید

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88

صفحه اصلی

 

دانشجویان عزیز:

از اینکه از این سایت استفاده می نمایید تشکر می نماییم شما می توانید انتخاب واحد خود را از طریق این سایت انجام داده و به آدرس keshavarzidde@yahoo.com  ارسال نمایید ضمنا از توجه شما به سایت تشکر نموده و هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خود را به آدرس aliinfura1978@yahoo.com ارسال نمایید. با تشکر

طراح : مهندس علی جلالی